dinsdag 28 juni 2022

Zoek de verschillen

 


 

In haar manifestboek Geef nooit op vertelt Bernardine Evaristo dat zij zichzelf niet kinderloos (‘childless’) noemt, maar kindervrij (‘child-free’). Zo drukt zij een keuze uit en geen zweem van onvermogen; ze voegt er trouwens aan toe dat ze graag kinderen van anderen ziet.

Toevallig krijgt haar suffix in het Engels door het koppelteken nog meer nadruk, maar ook zonder lijkt ‘vrij’, met alle afgeleiden, niet uit het nieuws weg te slaan. Het gaat dan om een westerse state of mind die bedreigd zou worden, en daarom behalve aandacht niets minder dan bescherming verdient.

Is deze vrijheid een verworvenheid of een luxeverschijnsel? Voormalig SP-voorzitter Ron Meyer staat er in zijn boek De onmisbaren raar naar te kijken, wanneer hij een ode brengt aan zijn ouders:

 

‘Voor jullie had vrijheid altijd met geld te maken. Vrij zijn van financiële zorgen, van stress, van het einde van de maand, van deurwaarders, van controleurs, van kapotte distributieriemen of ijskasten, van bezwaarschriften, huurverhogingen, opgestapelde energierekeningen, schaamte, twijfel of de neerbuigende blikken van anderen. Gevangen in de cyclus van het permanent terugkerende gat aan het einde van de maand. Ik was tien jaar oud toen ik voor het eerst begreep wat dat betekent. Niet uit een boek, maar uit het leven.’

 

In termen van Evaristo wilden ze kopzorgvrij zijn. Hun werkelijkheid, die zware verantwoordelijkheid met zich meedroeg en stilzwijgend keuzemogelijkheden voor vrouwen beknotte, sloot een druk in waarvan je je niet met een paraafje kunt bevrijden.

Vreemd genoeg zit het huidige gevoel van vrijheidsinperking nogal eens bij mensen, aan wie de door Meyer beschreven situatie onbekend is. Voor een rooskleuriger toekomst hoeven ze ook niet, langs welke weg of vernedering ook, naar andere landen te vluchten. Hun gevoel betreft het zichzelf uitspreken, het lozen van roerselen, waartegen verboden stringenter dan ooit zouden opklinken – door ‘de cancelcultuur’, die geen genade heeft voor wat ‘politiek incorrect’ is. In plaats daarvan zwatelt de spatel door een Nutella-pot vol ‘toxisch’ en ‘onveilig’.

Vreemd is ook dat met enige regelmaat zich dan relletjes voordoen waarbij de geplaagde sprekers uitleggen wat ze eigenlijk hebben bedoeld en-of hoe de situatie hen verleidde tot wat achteraf dan controversieel moest heten. Wanneer zij in een organisatie werken, zorgen communicatieadviseurs voor dergelijke damage control.

Literair vind ik zoiets wel interessant. Aan de ene kant is aan lezers vrijheid gegund tot interpreteren en bij die toe-eigening wijkt hun autoriteit niet af van die van een auteur. Bedoelingen zijn dan geen criterium. Aan de andere kant worden, om uitspraken in te schatten, auteurs onderscheiden van hun vertellers en personages, of zijn er minstens lyrische ikken die niet vereenzelvigd mogen met hun scheppers. Het is dan makkelijker verantwoordelijkheid te ontlopen voor kwestieuze opinies.

Een onbegrensde vrijheid dus, tweeslachtig, die voor activisme lachwekkend wordt. Leek mij althans, zonder concreet voorbeeld. Hoe doet iemand dat, die een band met literatuur wil houden? Met die vraag kijk ik naar twee gedichten uit de bundel Laten we het er maar niet over hebben (2018) van Akwasi:

 

een portret van de artiest als een schaduw van zijn voormalige zelf

 

wie ik toen was

jong

zwart

gevaarlijk

 

wie ik nu ben

jong

zwart

gevaarlijk

 

zoek de verschillen

 

Hier worden nuchter twee eerbiedwaardige fenomenen de nek omgedraaid: literatuur als gecodeerd spreken en auteurs als estheten. Of misschien is nuchter niet het goede woord voor de werkwijze en zien we hier louter effect. Al de titel begint namelijk te schmieren met kunstbegrippen, bestaande uit een hint naar een klassieke roman, plus twee esthetische varianten die bij elkaar pleonastisch zijn. Door de imperatief in de slotzin wordt de lezer bovendien veeleer gemaand tot actie in plaats van tot contemplatie.

Is in termen van Evaristo dit gedicht complexvrij of complexiteitsvrij? De woordcombinatie komt bij me op, omdat Akwasi hier iets praktisch opvoert, waarin het suffix als verkorte variant op ‘vrij van’ overleeft, in de betekenis die Van Dale ervan geeft: ‘het genoemde niet als tekortkoming hebbend, er niet aan onderhevig, door aangedaan enz.’ Het woordenboek geeft zo’n 350 begripjes bij wijze van voorbeeld, maar niet glutenvrij dat me als eerste te binnen schoot. Hoe dan ook, dit suffix schrobt de wereld af.

In het andere gedicht, ‘Wat zeg je niet tegen je zwangere vrouw’, tekent Akwasi vele grofheden op uit de mond van een machoman. Voor zover de titel dat niet duidelijk maakte, heerst er onderscheid tussen lyrisch ik en schepper. Toch expliciteert het gedicht na een portie wit helemaal onderaan, in kleine letters:

 

disclaimer:

en ik zweer

hierbij neem ik kilometers afstand van datgene wat er hierboven wordt beweerd

 

Literatuurvrije literatuur! Buitengewoon merkwaardig, maar niet voor rappoëzie waaronder Akwasi’s werk wordt geschaard? Fascinerend vind ik dat er volgens dit gedicht tegelijk wel en niet een grens is aan de vrije meningsuiting. De tekst erkent louter werkelijkheid, om die te veranderen.

Grappig te beseffen dat het etiket performance poetry evengoed op historische wapenfeiten te plakken is. Allerlei soorten kunst, waaronder literatuur, deden tussen 1912 en 1948 mee aan de Olympische Spelen. Lang geleden dus, toen het klimaat nog noopte tot het zalige begrip ‘ijsvrij’. En het echtpaar Scharten-Antink won in 1928 brons, als neerslag van taal.

Of ze daarmee ook alles konden beweren, is uiteraard twijfelachtig (al helemaal om in de prijzen te vallen). Pas vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw heet die vrijheid opgeëist te zijn. Ook door inspraak op universiteiten, waar volgens de roman De vrouw die niet bestond ‘langharige studenten in onfris ruikende kleren hun recht van spreken zo principieel verdedigden dat ze eigenlijk niet meer aan het woord kwamen met datgene waarvoor ze dat recht wilden gebruiken.’

Kennelijk ging dit belangrijke spreekrecht verloren in terminologische haarkloverij, terwijl minder geleerde burgers eromheen profiteerden. Ze konden eindelijk het hart luchten. Die periode geldt nu als ‘doorgeslagen’ permissiviteit. Ik moet bekennen al lang geen signaal meer te hebben opgevangen van de bijbehorende (Noord-Nederlandse?) werkwoordscombinatie moet kunnen.

Voor het doorslaan zou internet de ideale drager worden. Op dat medium ook zou ‘de cancelcultuur’ haar vonnissen vellen en voltrekken. ‘Burgers, let op je woorden’: dat zou het parool zijn. Hoewel er zeker voorbeelden zijn, blijft ongewis in hoeverre de wereld geïnsemineerd is door een dominante trend of door iets uit een hoekje dat media hebben uitversterkt. Een begrip als woke, bij voorkeur snerend geslaakt, brengt mij in elk geval onvoldoende helderheid. En wanneer er maatschappelijk onrecht hersteld wil worden met meerstemmigheid is het lastig mekkeren. Een weerwoord, niet het minst van jongere generaties, is toch alleen maar goed?

Zeker onder druk staat de academische vrijheid, zij het doordat universiteitsondernemingen zijn gaan samenwerken met multinationals. En daarmee daagt een economische realiteit, losvast van machten die na het postmodernisme op basis van statische identiteitskenmerken worden verondersteld. Die realiteit bracht Ron Meyer tot zijn observatie van vrijheid. De identiteitssensorische agenda verwierp hij dan ook: ‘Als zulke politiek zich ontdoet van een sociaaleconomische analyse, dan loopt ze niet alleen het risico op verdeeldheid, maar bovenal het risico te doen wat ze anderen verwijt: mensen beoordelen op hun huidskleur, geaardheid of seksuele voorkeur.’

Keer op keer bewijst de wereld dat consequent zijn, practice what you preach, een geweldige opgave is. Niets is daarom zo hemeltergend als de jij-bak. Zoals ‘diversiteit’, ‘inclusiviteit’ en ‘in vraag stellen’ holle woorden blijven als ze leiden tot uitsluiting. En dan zou zwijgen nog best een aardige optie zijn. Ondertussen hoorde Bernardine Evaristo van een vriendin dat het huwelijk wel eens geen gevangenis kon zijn maar het begin van vrijheid. Exclusief btw?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten